Profiel Richard van Hussel

Profiel: Richard van Hussel(45)

Ik ben een ervaren manager die voor u projecten kan managen of tijdelijk het management van uw organisatie kan versterken. Vooral als crisis- of verandermanager ben ik op mijn plaats. Ik ben op mijn best in een organisatie die in beweging is maar kan ook heel goed de door u gewenste beweging realiseren. Daarnaast heb ik ervaring als (project)controller en als projectleider/programmaleider. Wanneer organisaties in beweging zijn wordt van medewerkers een andere en meer ontwikkeling gevraagd. Voor het realiseren van evenwicht tussen beweging en waar nodig rust en het geven van vertrouwen bent u bij mij aan het juiste adres.

Ook voor advies of een audit kunt u bij mij terecht. Samen met u inventariseer ik wat de hulpvraag is. Hierbij mag u erop vertrouwen dat er niet gewoon met u ‘meegepraat’ wordt. Ik sta bekend om mijn positief kritische houding gekoppeld aan het vermogen snel te analyseren. Allemaal met als doel uw hulp- of onderzoeksvragen duidelijk te krijgen zodat u een voorstel gedaan kan worden die niet alleen aan uw verwachtingen voldoet maar dat ook leidt tot concreet resultaat. In een voorstel geef ik een weergave van de actuele situatie, in- en externe ontwikkelingen die van belang zijn en eventuele bijzonderheden van de organisatie of de afdeling. Uiteraard bevat het ook een aanpak en de verwachte inzet. U kunt hierbij denken aan het opnieuw inrichten van de organisatie, het beter inrichten van processen of veranderen van de bestaande cultuur in de organisatie. Ik ben bekend met de thema’s en ontwikkelingen die spelen in de publieke sector en heb veel ervaring op alle bedrijfsvoering terreinen. Ik durf een besluit te nemen en kan doorpakken maar zorg ook voor draagvlak.

Daarmee ben ik breed inzetbaar en heb de volgende eigenschappen: scherp, betrouwbaar, open en gedreven. Ik ben zelfverzekerd, soepel in samenwerking, stressbestendig, besluitvaardig en bestuurlijk sensitief. Als leidinggevende word ik gewaardeerd om mijn verbindende stijl van werken. Een moderne manager die coacht en faciliteert en zo meer uit uw medewerkers weet te halen. Daarnaast ben ik een snelle beoordelaar met overtuigingskracht. Wanneer ik u adviseer, krijgt u alleen kritisch commentaar samen met een suggestie ‘hoe het ook kan’. Daarnaast houd ik aandacht voor de lokale omstandigheden en de betrokken mensen. Als procesbegeleider ben ik een energieke aanwezigheid, die met creativiteit en een menselijke maat een garantie is voor goede resultaten. 

Recente opdrachten en projecten

 • Februari 2018-(heden): CFO/CIO – Directeur Bedrijfsvoering, Manager Financiën & Control, Vastgoed en ICT Zorggroep Noord West Veluwe (ZNWV);
 • November 2017-Juni 2018: projectmanager optimalisatie Financiën en Control Bestuursdienst Ommen-Hardenberg (BOH);
 • Januari 2017-Oktober 2017: senior projectmanager samenwerking Financieel Beheer gemeenten Opmeer en Medemblik;
 • Augustus 2016: opzetten business case samenwerking Financieel Beheer gemeenten Opmeer en Medemblik;
 • Mei 2016-april 2016: Transitie- en implementatiemanager gemeente Arnhem; Op 1 juli 2017 gaan verschillende onderdelen op gebied van bedrijfsvoering zoals ICT en financiën van de gemeente Arnhem op in een intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie, een samenwerkingsverband van de gemeenten Arnhem, Rheden en Renkum. Hiervoor worden de betreffende onderdelen ontvlochten uit de Arnhemse organisatie, de werkprocessen worden aangepast en wordt het extern opdrachtgeverschap vormgegeven;
 • April-december 2016: Organisatie brede implementatie van ‘Lean Six Sigma’ bij GBLT. Een gemeenschappelijke regeling die met circa 150fte voor Waterschappen en Gemeenten de heffing en inning van de lokale belastingen verzorgt;
 • Februari-november 2015; Projectoverdracht, implementatie en (data)conversie van de belastingtaken van de gemeenten Bunschoten en Dalfsen naar GBLT;
 • 2014 en 2015; Implementatie van ‘Het Nieuwe Werken’ binnen GBLT;
 • Januari-november 2014; sluiting 2 bestaande vestigingen en verbouw, inrichting en verhuizing naar 1 nieuwe locatie;
 • 2013 Projectoverdracht, implementatie en dataconversie belastingtaken gemeente Zwolle naar GBLT;
 • 2012 Project implementatie belastingapplicatie GBLT;
 • 2011 Oprichting Bedrijfsbureau en het hierbinnen opbouwen en moderniseren van de ondersteunende diensten GBLT;
 • 2010 Voorbereiding van de liquidatie van Lococensus en Tricijn en van de fusie van beide organisaties tot GBLT per 1 januari 2011.

Opleiding(en)

 • Certificaat Lean Six Sigma ‘Black belt’, augustus 2015;
 • Master of Science in Accountancy aan Business universiteit Nyenrode, tot februari 2011; behoudens scriptie aantoonbaar afgerond;
 • Bachelor Accountancy, Nivra Nyenrode afgestudeerd januari 2008;
 • NIVRE-opleiding Register Expert (re), afgestudeerd in 2001;
 • (avond)HEAO-MER, richting economisch juridisch, afgestudeerd in 1999;
 • MTS Harderwijk richting Electronica, afgestudeerd in 1995.

Bestuurlijke activiteiten                                        

 • Voorzitter VVE Rondel, Nijkerk vanaf november 2015;
 • Vanaf april 2014 Gemeenteraadslid voor de VVD in de Gemeente Nijkerk, voorafgaand aan deze periode vanaf september 2010 lid van de (steun)fractie;
 • Vanaf oktober 2010 tot oktober 2013 Penningmeester/ Vice Voorzitter VV Sparta Nijkerk (circa 1.400 leden);
 • Vanaf oktober 2000 tot oktober 2004 voorzitter van tafeltennisvereniging Rega (circa 150 leden).

Werkervaring

2010-2016: GBLT, een Gemeenschappelijke Regeling die voor waterschappen en voor gemeenten de belastingheffing en inning verzorgt.

Positie/rol: Manager Bedrijfsbureau/Concern Controller en tevens Chief Information Security Officer (Ciso), in 2015 Adjunct-Directeur ai: lid directieteam, lid managementteam, (strategisch) adviseur van Directie en Bestuur, leidinggeven aan het bedrijfsbureau en daarmee verantwoordelijk voor Informatisering en Automatisering, Financiële Administratie, P&O, Communicatie, Secretariaat, Digitale Informatie Voorziening, Facilitaire zaken en Controlling.

Resultaten:

 • Begeleiden van de fusie tussen ‘Lococensus’ en ‘ Tricijn’ tot GBLT en het liquideren van de ‘oude’ organisaties;
 • Het opbouwen van het bedrijfsbureau (27fte);
 • Modernisering bedrijfsvoering o.a. digitalisering processen, automatisering en outsourcing;
 • Het opzetten van een P&C-cyclus inclusief een jaarlijks AO/IB-plan en een I&A-jaarplan;
 • Ontwikkeling beleid: strategische personeelsbeleid, ICT-visie, Risicomanagement, Beveiligings- en continuïteitbeleid, Huisvestingsvisie;
 • Ontwikkelen van een bestuurlijk gedragen kostenverdeelsleutel;
 • Acquisitie van de gemeente Zwolle en de gemeenten Dalfsen en Bunschoten;
 • Projectleiding overdracht/integratie belastingtaken gemeenten Zwolle, Bunschoten en Dalfsen;
 • Het realiseren van een besparing van ruim 30% van de uitvoeringskosten van GBLT;
 • Projectleider invoering ‘Het Nieuwe Werken’;
 • Projectleider ‘nieuwe huisvesting’ voor GBLT waarbij 2 vestigingen op een nieuwe locatie werden samengevoegd.

2009-2010: Gemeente Nijkerk, een gemeente met circa 42.000 inwoners

Positie/rol: Teamleider Bedrijfskunde: leidinggeven aan 9 hoogopgeleide specialisten op het gebied van Bedrijfsvoering; financieel beleid (o.a. treasury), Planning & Control, Bedrijfsprocessen (AO/IB), Informatisering en automatisering en data-analyses. Gesprekspartner en adviseur van de algemeen directeur/gemeente secretaris, de directeur bedrijfsvoering, overige MT leden en college van B&W. Daarnaast was ik plaatsvervangend Adviseur Openbare Veiligheid.

Resultaten:

 • Optimalisatie dienstverlening en communicatie vanuit het team naar de rest van de organisatie;
 • Het college van B&W, MT en de organisatie bewust maken van de nut en noodzaak van actief beleid op het gebied risicomanagement;
 • Modernisering uitvoering P&C-cyclus;
 • I&A-beleid, beveiliging- en continuïteitbeleid
 • Opzetten en borging Administratieve Organisatie & Interne Beheersing.

2005-2009: PricewaterhouseCoopers (PwC) te Utrecht en Amsterdam.

Positie/rol: Binnen PwC heb ik diverse rollen en posities bekleed van controle leider tot forensisch onderzoeker.

Resultaten:                                                                 

 • Als controle leider ben ik (mede)verantwoordelijk geweest voor het verloop van de controle op

jaarstukken van bij ondermeer de Gemeenten Almere, Maarssen, Neder-Betuwe, Politievakbond ACP, adviesbureau Twynstra Gudde, beursgenoteerde organisaties als groothandel OPG (nu Mediq) en BAM-techniek;

 • Het ontwikkelen en coachen van (jonge) collega’s door het (mede) organiseren van diverse cursussen op het gebied van effectief communiceren;
 • Het uitvoeren van fraudeonderzoeken en het opstellen of weerleggen van (plan)schadeclaims.

1996-2005: EMN Expertise en Crawford & Company 

Positie/rol: Schade-expert en relatiebeheerder 

Resultaten:                                                                 

 • Het in beeld brengen van oorzaken en met betrokkenen vaststellen van schades binnen de sectoren brand, varia en technische schaden;
 • Relatiebeheer van assurantiemakelaars, gevolmachtigde assurantietussenpersonen, verzekeraars en eigen risicodragers zoals de gemeente Amersfoort;
 • Participatie project automatiseringsoptimalisatie van het administratieve proces van de afwikkeling van schades.

Overige activiteiten                                                

 • Lid Lionsclub Nijkerk
 • Budgetcoach/maatje
 • Scheidsrechter bij VV Sparta Nijkerk